والدین اغلب نمی‌دانند دلیل نیاز فرزند دلبندشان به ارتودنسی پیشگیری چیست. آن‌ها فکر می‌کنند در سن 6 سالگی و در حالیکه دندان‌های شیری هنوز سر جای خود هستند، چه نیازی به ارتودنسی‌ست. آیا شما چیزی از ارتودنسی زودرس می‌دانید؟ در ...