به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، همزمان با برگزاری شورای معین دندانپزشکی به ریاست معاون آموزشی وزارت بهداشت برگزار شد، سامانه اطلاعات جامع دانشکده های دندانپزشکی کشور رونمایی و دستور اجرایی شدن آن صادر شد.

در آیین رونمایی از این سامانه، دکتر علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: سامانه طراحی شده بسیار جامع و کامل است و می‌توان از آن به عنوان الگویی برای سایر رشته ها در این زمینه بهره جست.


2020-08-27 13:59:14