زمانی که دندان دچار پوسیدگی و درد می شود آن را عصب کشی می کنند. عصب‌کشی برای ترمیم پوسیدگی دندان به کار می رود. هنگامی که پالپ دندان پوسیده می شود نیاز به عصب کشی داریم. اغلب افراد از عصب ...