منشا دندان درد

سلام همراهان عزیز در این مطلب می خواهیم ١٠ علت اصلی و منشا دندان درد را بررسی کنیم. پس از تلاش های فراوان همکاران من در راهنمای جامع دندانپزشکی و کلینک های دندان پزشکی توانستند این مطالب را گرد آوری کنند: بیشتر دندان درد ها هم از مشخصه های بارز لوکال بودن می باشند. حتی اگر بیمار هم نتواند محل […]

دندان سازی

همواره دندان سازی یکی از قابلیت های جدید بوده که با پیشرفت علم نیز پیشرفت شایانی داشته است. ابتدا با مواد پلاستیکی ساخته می شد و بعدا به کمک پایه گذاری کردن و امپلمنت کردن آن را ارتقا دادند. ایمپلنت دندان و لمینت دندان و لیفت لثه از جمله مشاوره های لازم و مفید در راهنمای جامع دندانپزشکان و کلینیک […]

Dental Implant

Dental implant offer many solutions for people who have lost one or more teeth, and who may face the possibility of losing all their teeth at some point. Dental implants are like high-tech artificial tooth roots. They are placed under the gums in the jaw bone and can be used to anchor a single tooth, multiple teeth or a full […]